Har du lyst til å sveve oppe blandt skyene? Da har du kommet på rett plass! Det er et gryende luftsports-miljø i Vesterålen, og vi er en handfull aktive piloter fra før. Og det er plass til mange flere da Vesterålen byr på fantastiske flyforhold til elever og piloter på alle trinn.

For å kunne delta på paragliderkurs må du være over 18 år, eller over 15 år med foresattes tillatelse og være fysisk skikket, det vil si at du har helse som tillater at du får føre bil.

Kurset starter med å bli kjent med utstyret på flat mark, lære startteknikker og kontroll av utstyr. Vi beveger oss så over i små bakker og øker gradvis høyden frem mot høydeturene som skjer fra startsteder med over 250 meter høydeforskjell. Før bestått kurs må man ha minimum 10 slike vellykkede høydeturer, og et samlet antall turer totalt på over 30. Hand i hand med praksis er det også en teoridel som avsluttes med en eksamen. Etter endt kurs og bestått eksamen oppnår man et elevbevis (PP2), og har da lov til å fortsette sin trening relativt fritt på egenhand.

Kurset koster kroner 11 900,- og inkluderer teoribøker, forsikring og medlemskontingent frem til neste år, samt godkjent utstyr som brukes under kurset (vinge, seletøy og hjelm). For elever som har eget utstyr som benyttes under kurset gis det rabatt på kroner 1500,-. Dette forutsetter imidlertid at utstyret er godkjent for bruk på kurs, og at det har riktig vektklasse for eleven. KJØP IKKE UTSTYR PÅ EGENHAND, konferer instruktøren din, om du går i tanker om å kjøpe utstyr. Da slipper du å kjøpe utstyr som er uegnet.

På kurset behøver du: Klær for å være ute og i fysisk aktivitet. Du må ha skotøy med god støtte for anklene, hansker, godt humør og lyst til å fly. Tror du det kan være noe for deg så kom og bli med! INFO: Neste kurs starter så snart det er nok mange påmeldte. For info om status kontakt leder på fredarnefredriksen@gmail.com eller på telefon 9943500. For å holde deg orientert om kursing på SMS; bruk vår meldingstjeneste.