Lofoten & Vesterålen Paragliderklubb avholder sitt årsmøte 25 Mars 2017.
Det vil fortløpende bli avholdt medlemsmøte og sikkerhetseminar

Sted vil denne gangen bli Andenes, tid er satt til 1730
Vi håper å få lufta vingene før møtet -og satser på felles mat på Riggen før/under årsmøtet og medlemsmøtet/sikkerhetseminaret (møtene går på Riggens møterom #puben# 🙂

Vi ønsker alle klubbens medlemmer velkommen.

Sakslisten:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent og noen til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsmelding.
5. Behandle regnskap.
6. Fastsette medlemskontingent.
7. Vedta klubbens budsjett.
8. Innkomne saker
9. Valg

Etter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte med sikkerhetseminar
Vi beklager sen møteinnkallelse. Saker du vil ha opp sendes post@lovepg.no
Styret