_MG_0778s

Innkalling til årsmøte i Lofoten og Vesterålen paragliderklubb torsdag 6. mars kl 19.00. i kantine Blåbyhallen Sortland

Saker til årsmøtet sendes fredarnefredriksen@gmail.com
evt. Fred-Arne Fredriksen Blåheiveien 143 8415 Sortland
Innkomne saker til årsmøtet må være styret i hende innen 01.03.2014

Saksliste

1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent samt 2 personer til å signere protokollen
3. Årsmelding
4. Årsregnskap og budsjett
5. Endring av klubbkontingent
6. Behandle innkomne saker
7. Valg

Styret i VHPK.